Browse Items (1 total)

  • Tags: Generasi Anak Bangsa

UiTMxMcD.jpeg
SHAH ALAM, 10 JUN 2022 – Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan McDonald’s Malaysia hari ini menandatangani Memorandum Persefahaman (MoU) merasmikan kerjasama untuk meningkatkan kebolehpasaran graduan melalui Program Perantis McDonald’s. YB Senator…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2