Browse Items (1 total)

  • Tags: Global Good Governance 2022

Global-Good-Governance-6-768x512.jpg
Dubai, UAE18 Mei 2022 –Global Good Governance 2022merupakan satu program inisiatif khidmat masyarakat yang mempromosikan amalan tadbir urus yang baik dari seluruh seluruh dunia. Cambridge IFA merupakan peneraju kepada inisiatif tersebut. Justeru,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2