Browse Items (2 total)

  • Tags: Interview

wawancara.GIF
Ikuti pandangan YBhg. Prof. Ts. Dr. Hajah Roziah bt. Janor mengenai isu ini serta hala tuju dan misi beliau selaku Naib Canselor UiTM yang dikongsi bersama Wartawan BH

AF20092021_NC-UITM_10.jpg
UNIVERSITI Teknologi Mara (UiTM) buat pertama kali mempunyai Naib Canselor wanita, iaitu PROFESOR DR. ROZIAH MOHD. JANOR. Pastinya ramai yang mahu melihat bagaimana acuannya dalam menentukan dasar dan pengurusan di seluruh 35 kampus universiti…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2