Browse Items (1 total)

  • Tags: KLRSC

325294825_3263042160673673_6431203963263439273_n.jpg
Pada 12 Januari 2023, saya menerima kunjungan hormat daripada ahli-ahli Kelab Rifel dan Penembak Kuala Lumpur (KLRSC) yang diiringi Pendaftar UiTM, Tuan Haji Muhamad Nizam Noordin. Ahli-ahli Kelab yang hadir adalah Mejar Jeneral Azman bin Selamat,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2