Browse Items (1 total)

  • Tags: MAPAM

Anugerah-MPP-4-768x512.jpg
JOHOR BAHRU, 17 JANUARI 2023 – Universiti Teknologi MARA (UiTM) melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) telah mengadakan Malam Penghargaan dan Anugerah Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia sesi 2021/2022 (MAPAM 2023) pada 7 Januari…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2