Browse Items (2 total)

  • Tags: MPP UiTM

Anugerah-MPP-4-768x512.jpg
JOHOR BAHRU, 17 JANUARI 2023 – Universiti Teknologi MARA (UiTM) melalui Bahagian Hal Ehwal Pelajar (BHEP) telah mengadakan Malam Penghargaan dan Anugerah Kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia sesi 2021/2022 (MAPAM 2023) pada 7 Januari…

322946150_519464736865753_2785062513143729214_n.jpg
Pada hari Sabtu, 7 Januari 2023, satu Majlis Penghargaan dan Anugerah Kepimpinan (MAPAM) telah dirasmikan Yang Berbahagia Prof. Datuk Ts. Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Canselor UiTM. Majlis anugerah ini adalah anjuran Majlis Perwakilan Pelajar…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2