Browse Items (1 total)

  • Tags: Prof Ts Dr Roziah Mohd Janor

1265906.jpg
SHAH ALAM - Kajian Impak Kempen Pembudayaan Norma Baharu oleh Universiti Teknologi Mara (UiTM) bersama Agensi Pengurusan Bencana Negara (Nadma) mendapati lebih 90 peratus daripada kira-kira 12,000 responden memahami prosedur operasi standard (SOP)…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2