Browse Items (1 total)

  • Tags: STMIK AMIKOM

eBuletin_Salam_Julai_Disember_2017_044.jpg
Dalam usaha menyahut dasar kerajaan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara berpendapatan tinggi menerusi pengeluaran kumpulan sumber manusia kreatif dan berkemahiran, Universiti Teknologi MARA (UiTM) bekerjasama dengan Sekolah Tinggi Manajemen…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2