Browse Items (1 total)

  • Tags: UAE

UiTM_CUCA-University-1-768x576.jpeg
Ajman, UAE, 16 Mei 2022– Universiti Teknologi MARA (UiTM) telah menjalinkan hubungan dua hala dengan City University College of Ajman (CUCA). Lawatan kerja tersebut adalah sebagai kolaborasi jaringan antarabangsa yang lebih erat dengan universiti di…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2