Browse Items (1 total)

  • Tags: UMK

moaumk.JPG
Kota Bharu: Universiti Teknologi MARA (UiTM) dan Universiti Malaysia Kelantan (UMK) hari ini menandatangani Memorandum Perjanjian (MoA) program akademik Dwi Ijazah yang menggabungkan dua program sarjana muda dari dua Universiti Awam (UA), yang…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2