Browse Items (2 total)

  • Tags: UTUSAN

webinar_kenegaraan_1.jpg
SHAH ALAM: Tidak sampai 50 peratus negara di seluruh dunia yang penduduk wanitanya mencapai tahap pendidikan di peringkat sekolah rendah atau kesetaraan dalam gender persekolahan di peringkat itu. Malah, peratusan negara yang mempunyai penduduk…

AF20092021_NC-UITM_10.jpg
UNIVERSITI Teknologi Mara (UiTM) buat pertama kali mempunyai Naib Canselor wanita, iaitu PROFESOR DR. ROZIAH MOHD. JANOR. Pastinya ramai yang mahu melihat bagaimana acuannya dalam menentukan dasar dan pengurusan di seluruh 35 kampus universiti…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2