Browse Items (1 total)

  • Tags: WKB2030

uitm2025.JPG
SHAH ALAM: Universiti Teknologi MARA (UiTM) melancarkan Pelan Strategik 2025 sebagai usaha melahirkan lebih ramai graduan berkualiti dan berciri keusahawanan selaras dengan hasrat kerajaan menerusi Wawasan Kemakmuran Bersama (WKB2030). Hadir…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2