Browse Items (1 total)

  • Tags: aiga

326199976_6199426723435403_204050750556081907_n.jpg
Buat pertama kalinya, pada tahun 2022, Institut Integriti Malaysia (IIM) memperkenalkan Anugerah Integriti, Governans dan Antirasuah (AIGA) sebagai satu mekanisme pengukuran kepada komitmen, usaha dan keberkesanan dalam pengamalan integriti dan…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2