Browse Items (2 total)

  • Tags: batik malaysia

batikvc.GIF
Ucapan yang disampaikan oleh YBhg. Prof. Ts. Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Canselor UiTM sempena Hari Batik Malaysia pada 3 Disember 2021
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2