Browse Items (2 total)

  • Tags: cambridge

UiTM-SPRM-UK-4-576x1024.jpeg
CAMBRIDGE, 25 OGOS 2022 – Universiti Teknologi MARA (UiTM) melalui Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI) telah memperkenal dan mengembangkan ilmu kriminologi kewangan ke peringkat antarabangsa dalam satu persidangan yang diadakan di Tritity Hall,…

ICFC_1.jpg
The 12th International Conference on Financial Criminology (ICFC), 2022, was held at the WYNG Garden, Trinity Hall, University of Cambridge, London. With the theme of 'Attaining sustainable development goals through financial transparency', this…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2