Browse Items (2 total)

  • Tags: dialog

340567160_3455354744743091_1923995559469039259_n.jpg
Saya ingin merakamkan penghargaan dan ucapan jutaan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Dato’ Seri Anwar Ibrahim atas lawatan kerja rasmi ke UiTM serta kesudian menyantuni para mahasiswa UiTM melalui program Dialog…

webinar_kenegaraan_1.jpg
SHAH ALAM: Tidak sampai 50 peratus negara di seluruh dunia yang penduduk wanitanya mencapai tahap pendidikan di peringkat sekolah rendah atau kesetaraan dalam gender persekolahan di peringkat itu. Malah, peratusan negara yang mempunyai penduduk…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2