Browse Items (1 total)

  • Tags: kemerdekaan

cerita.jpg
Sebuah bingkisan khas ‘Ceritera Merdeka’ untuk sama-sama kita hayati dan semarakkan semangat patriotik sempena Hari Malaysia.
Episod khas ini bakal menyelami erti kemerdekaan daripada perkongsian Prof. Ts. Dr. Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Canselor…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2