Browse Items (1 total)

  • Tags: lesson learnt

banjir.jpg
Pengajaran yang saya perolehi sepanjang tempoh 18 Disember hingga 23 Disember 2021.
1. Allah menggerakkan hati untuk memberitahu akal fikiran agar mengarahkan tindakan kita.
2. Perlu peka dengan semua yang berlaku di sekeliling kita.
3. Percaya…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2