Browse Items (1 total)

  • Tags: perkongsian ilmu

273414014_1630860557263722_1438033557369218894_n.jpg
Hayati perkongsian ilmu oleh Prof. Ts. Dr Hajah Roziah Mohd Janor, Naib Canselor Universiti Teknologi MARA (UiTM) di Syarahan Profesor UiTM pada 10 Februari 2022 secara langsung di saluran YouTube UiTM jam 2:30 petang.Prof. Ts. Dr Hajah Roziah Mohd…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2