Browse Items (1 total)

  • Tags: persidangan

UiTM-SPRM-UK-4-576x1024.jpeg
CAMBRIDGE, 25 OGOS 2022 – Universiti Teknologi MARA (UiTM) melalui Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI) telah memperkenal dan mengembangkan ilmu kriminologi kewangan ke peringkat antarabangsa dalam satu persidangan yang diadakan di Tritity Hall,…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2