Browse Items (1 total)

  • Date is exactly "26/8/2022"

UiTM-SPRM-UK-4-576x1024.jpeg
CAMBRIDGE, 25 OGOS 2022 – Universiti Teknologi MARA (UiTM) melalui Institut Penyelidikan Perakaunan (ARI) telah memperkenal dan mengembangkan ilmu kriminologi kewangan ke peringkat antarabangsa dalam satu persidangan yang diadakan di Tritity Hall,…

Tags:

Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2