From The Basics Of A,B,C, 1,2,3 & Alif,Ba,Ta - Teachers Shape Future Leaders

teachers_1.jpg
teachers_2.jpg

Title

From The Basics Of A,B,C, 1,2,3 & Alif,Ba,Ta - Teachers Shape Future Leaders

Description

Last year, on 19 November 2021, I paid a visit to the Faculty of Education (EDU). During this visit, the faculty leadership reported on various efforts and achievements. This year, the EDU celebrates its 25th anniversary.
In addition to TESL, EDU offers STEM, Physical and Health Education, Arts and Design, Educational Management and Leadership, and Instructional Technology. These programmes train future teachers who will be responsible for educating future generations and transforming Malaysia's educational ecosystem.
We must realise that the teaching profession is the "mother of all professions" because teachers impart knowledge and cultivate interest so that these children succeed as people who drive the development of the nation. Look at yourself and the people around you. Starting from the basics A, B, C, then 1,2,3 and Alif, Ba, Ta, you and those around you are now successful as important individuals contributing to the sustainability of the country, the world and the people.
In the context of producing graduates in education, UiTM will continue to work towards empowering the Bumiputera through education to produce BUDIMAN (at the core of Malay culture lies "budi" - an intellectual concept of life values that promotes a balanced life and redefines humanity) graduates who will serve the country in achieving national aspirations.
Alhamdulillah, I had the opportunity to attend a Raya reunion with Cikgu Yahaya, Cikgu Chandran and Cikgu Nadarajah and others on last Saturday. They were my third and sixth grade teachers at St Aidan School in Bahau. Happy Teacher's Day! Thank you Cikgu, you are the greatest!

DARI ASAS ABC, 1,2,3 & ALIF,BA,TA GURU MEMBENTUK PEMIMPIN MASA HADAPAN.
Tahun lepas, pada 19 November 2021 saya telah melawat ke Fakulti Pendidikan (EDU). Dalam lawatan tersebut pelbagai inisiatif dan pencapaian telah dilaporkan oleh pengurusan fakulti. Tahun ini EDU akan menyambut ulang tahunnya yang ke-25.
Selain TESL, EDU menawarkan pelbagai bidang pendidikan seperti STEM, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan, Seni & Reka bentuk, Pengurusan dan Kepimpinan Pendidikan dan Teknologi Instruksional. Program – program ini mempersiapkan bakal-bakal guru yang akan menggalas tanggungjawab penting dalam mendidik generasi masa hadapan serta mencorak eko-sistem pendidikan Malaysia.
Kita mesti menyedari bahawa guru adalah “ibu bagi segala profesion di luar sana”, kerana guru yang menyampaikan ilmu dan memupuk minat hingga anak-anak ini berjaya sebagai seorang insan yang memacu pembangunan negara. Lihatlah, diri anda serta orang disekeliling sekarang ini, dari asas A,B,C kemudian 1,2,3 dan Alif,Ba,Ta anda dan orang disekeliling kini adalah individu yang berjaya dan penting menyumbang dalam kelestarian negara, dunia dan masyarakat.
Dalam konteks melahirkan graduan bidang pendidikan, UiTM akan terus komited dalam memperkasa bumiputera melalui pendidikan melahirkan graduan BUDIMAN (Dalam teras budaya Melayu adanya "budi" - konsep intelektual nilai-nilai hidup yang menggalakkan kehidupan yang seimbang dan mentakrifkan semula kemanusiaan) yang akan berkhidmat demi negara dalam memacu aspirasi negara.
Alhamdulillah, Sabtu lepas saya berkesempatan berjumpa dengan Cikgu Yahaya, Cikgu Chandran dan Cikgu Nadarajah serta ramai lagi. Mereka
adalah guru-guru saya semasa di darjah 3 dan 6 di Sekolah St. Aidan, Bahau. Selamat Hari Guru ! Terima Kasih Cikgu, anda adalah insan hebat.
@Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi MARA - Media FB Rasmi

Source


Collection

Citation

“From The Basics Of A,B,C, 1,2,3 & Alif,Ba,Ta - Teachers Shape Future Leaders,” Minda Naib Canselor UiTM, accessed April 21, 2024, https://mindanc.uitm.edu.my/items/show/248.

Output Formats