MEMORANDUM PERSEFAHAMAN ANTARA UiTM DENGAN 4 SYARIKAT PENGKOMERSIALAN TEKNOLOGI (ACEV, DNeX, DAYA SECADYME & AMTEL)

Title

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN ANTARA UiTM DENGAN 4 SYARIKAT PENGKOMERSIALAN TEKNOLOGI (ACEV, DNeX, DAYA SECADYME & AMTEL)

Description

11 Jun 2020 - MoA UiTM dengan empat Syarikat Pengkomersialan Teknologi (ACEV, DNeX, DAYA SECADYME & AMTEL)

Source

Date

11 June 2020