PEMBENTUKAN KERANGKA MODEL DNA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

Title

PEMBENTUKAN KERANGKA MODEL DNA UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)

Description

Institusi pengajian tinggi awam seperti Universiti Teknologi MARA adalah sebuah organisasi yang tidak asing lagi dari sudut kegemilangan akademik juga keperibadian identiti warganya. Sebuah organisasi mampu bertahan dengan kegemilangannya yang bertunjangkan asal usul pentadbir sebelumnya yang membawa kepada statusnya seperti hari ini. Sesebuah organisasi juga perlu memiliki budaya kepatuhan daripada warisan terdahulu iaitu tanpa kepatuhan, budaya-budaya dalam organisasi tidak akan mampu mencapai aspirasi yang diharapkan. Melihat akansituasi ini, satu inisiatif telah dilakukan berfokus kepada tiga objektif telah disenaraikan. Objektif pertama adalah untuk mengenal pasti warga UiTM yang mempunyai jiwa terhadap UiTM. Keduanya, menganalisa data secara kualitatif dan yang ketiga membentuk model DNA UiTM yang dapat dijadikan rujukan

Creator

Mudiana Mokhsin, Afdallyna Fathiyyah Harun,Nur Huda Nabihan Md Shahri - Fakulti Sains Komputer & Matematik, Universiti Teknologi MARA, Shah Alam
Wan Nurhayati Wan Hanafi- Fakulti Sains Gunaan, Universiti Teknologi MARA Shah Alam
Umaimah Kamarulzaman - Akademi Pengajian Bahasa, Universiti Teknologi MARA Shah Alam
Amer Shakir Zainol4 & Mohd Husni Mohd Som -
Institut Pemikiran dan Kepimpinan Melayu (IMPAK), Universiti Teknologi MARA Shah Alam

Source

Jurnal Perspektif (2021) Jil. 13 Bil. 2 (1-12)

Date

29 October 2021

Format

Article

Document Viewer