MEMORANDUM PERSEFAHAMAN ANTARA UiTM DAN PETRONAS

Title

MEMORANDUM PERSEFAHAMAN ANTARA UiTM DAN PETRONAS

Subject

Majlis Menandatangani MoU antara UiTM dan Petronas

Description

Pada 23 Ogos 2016, telah termeterainya jalinan kerjasama antara UniversitiTeknologi MARA (UiTM) bersama Petronas. Majlis yang diadakan di Institute of Leadership And Development (ILD) Bandar Baru Enstek, Nilai telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Dato’ Seri Idris Jusoh, Menteri Pendidikan Tinggi.

Terdapat lima buah fakulti yang terlibat dengan kerjasama ini iaitu Fakulti Perakaunan, Fakulti Perundangan, Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan serta Fakulti Pengurusan Maklumat. Jalinan ini merupakan transformasi dan isnisiatif bagi melahirkan graduan yang terulung, bukan sahaja di peringkat negara, malah di persada global. Selain mengukuhkan jaringan industri, yang akan memberi manfaat kepada kedua-dua pihak.

Kolaborasi ini dapat dimanfaatkan melalui pengisian dan aktiviti seperti perkongsian ilmu, kursus jangka pendek, kemahiran menerusi latihan praktikal dan pembangunan inovasi serta teknologi, yang mampu melahirkan bakat yang serba boleh dalam pasaran kerja.

Date

23 Ogos 2016